23.3.2015
LIBE_PR(2015)544468
OSNUTEK POROČILA
o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k Protokolu h Konvenciji z dne 16. oktobra 2001
(COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Birgit Sippel

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 153kWORD 63k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov