5.1.2016
LIBE_PR(2015)571723
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
(COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Томаш Здеховски

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 636kWORD 78k
Правна информация - Политика за поверителност