5.1.2016
LIBE_PR(2015)571723
NÁVRH ZPRÁVY
k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
(COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Tomáš Zdechovský

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 571kWORD 74k
Právní upozornění - Ochrana soukromí