5.1.2016
LIBE_PR(2015)571723
UDKAST TIL BETÆNKNING
om henstilling til Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers interesser, protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
(COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Tomáš Zdechovský

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 343kWORD 69k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik