5.1.2016
LIBE_PR(2015)571723
PROIECT DE RAPORT
referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene
(COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Tomáš Zdechovský

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 495kWORD 79k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate