5.1.2016
LIBE_PR(2015)571723
NÁVRH SPRÁVY
o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii
(COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Tomáš Zdechovský

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 489kWORD 77k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia