5.1.2016
LIBE_PR(2015)571723
OSNUTEK POROČILA
o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
(COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Tomáš Zdechovský

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 585kWORD 76k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov