9.12.2015
LIBE_PR(2015)572888
UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre
(13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 151kWORD 73k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik