4.3.2016
LIBE_PR(2016)573179
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
(12095/2015 - C8-0390/2015- 2015/0201(NLE))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 650kWORD 90k
Правна информация - Политика за поверителност