4.3.2016
LIBE_PR(2016)573179
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold
(12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Mariya Gabriel

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 377kWORD 73k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik