4.3.2016
LIBE_PR(2016)573179
SOOVITUSE PROJEKT
nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist
(12095/2015 - C8-0390/2015- 2015/0201(NLE))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Mariya Gabriel

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 342kWORD 74k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika