4.3.2016
LIBE_PR(2016)573179
SUOSITUSLUONNOS
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
(12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 342kWORD 74k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö