4.3.2016
LIBE_PR(2016)573179
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
(12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Mariya Gabriel

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 562kWORD 86k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika