4.3.2016
LIBE_PR(2016)573179
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
(12095/2015 - C8-0390/2015- 2015/0201(NLE))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Mariya Gabriel

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 347kWORD 75k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy