9.3.2016
LIBE_PR(2016)577046
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme
(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Monika Hohlmeier

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 599kWORD 399k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik