9.3.2016
LIBE_PR(2016)577046
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta
(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Monika Hohlmeier

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 690kWORD 403k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö