9.3.2016
LIBE_PR(2016)577046
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu
(COM(2015) 0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Monika Hohlmeier

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 861kWORD 471k
Teisinė informacija - Privatumo politika