9.3.2016
LIBE_PR(2016)577046
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului
(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Monika Hohlmeier

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 880kWORD 511k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate