9.3.2016
LIBE_PR(2016)577046
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu
(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 895kWORD 506k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia