21.3.2016
LIBE_PR(2016)578698
UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING
om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA
(14957/2015 - C8-xxxx/2016 - 2013/0091(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 344kWORD 68k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik