21.3.2016
LIBE_PR(2016)578698
NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE
o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP
(14957/2015 - C8-xxxx/2016 - 2013/0091(COD))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 559kWORD 74k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti