21.3.2016
LIBE_PR(2016)578698
ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING
betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad
(14957/2015 - C8-xxxx/2016 - 2013/0091(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 343kWORD 69k
Juridische mededeling - Privacybeleid