21.3.2016
LIBE_PR(2016)578698
OSNUTEK PRIPOROČILA ZA DRUGO OBRAVNAVO
o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ
(14957/2015 - C8-xxxx/2016 - 2013/0091(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 555kWORD 79k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov