Mietintöluonnos - LIBE_PR(2017)606233Mietintöluonnos
LIBE_PR(2017)606233

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa
(COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jeroen Lenaers

30.6.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: