Ontwerpverslag - LIBE_PR(2017)606233Ontwerpverslag
LIBE_PR(2017)606233

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
(COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Jeroen Lenaers

30.6.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: