Osnutek poročila - LIBE_PR(2017)606233Osnutek poročila
LIBE_PR(2017)606233

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav
(COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Jeroen Lenaers

30.6.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: