Udkast til betænkning - LIBE_PR(2018)616632Udkast til betænkning
LIBE_PR(2018)616632

UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Ignazio Corrao

17.1.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: