Mietintöluonnos - LIBE_PR(2018)616632Mietintöluonnos
LIBE_PR(2018)616632

MIETINTÖLUONNOS
esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Ignazio Corrao

17.1.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: