Pranešimo projektas - LIBE_PR(2018)616632Pranešimo projektas
LIBE_PR(2018)616632

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Portugalijoje pradžios projekto
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Ignazio Corrao
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

17.1.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: