Ziņojuma projekts - LIBE_PR(2018)616632Ziņojuma projekts
LIBE_PR(2018)616632

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Ignazio Corrao

17.1.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: