Ontwerpverslag - LIBE_PR(2018)616632Ontwerpverslag
LIBE_PR(2018)616632

ONTWERPVERSLAG
over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Ignazio Corrao

17.1.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: