Projekt sprawozdania - LIBE_PR(2018)616632Projekt sprawozdania
LIBE_PR(2018)616632

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Ignazio CorraoIgnazio Corrao
(Procedura uproszczona - art. 50 ust. 1 Regulaminu)

17.1.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: