Návrh správy - LIBE_PR(2018)616632Návrh správy
LIBE_PR(2018)616632

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Ignazio Corrao
(Zjednodušený postup - článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

17.1.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: