Förslag till betänkande - LIBE_PR(2018)616632Förslag till betänkande
LIBE_PR(2018)616632

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal

(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Ignazio CorraoIgnazio Corrao
(Förenklat förfarande - artikel 50.1 i arbetsordningen)

17.1.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: