Návrh zprávy - LIBE_PR(2018)620837Návrh zprávy
LIBE_PR(2018)620837

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena
(2017/2131(INL))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Judith Sargentini

12.4.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: