Mietintöluonnos - LIBE_PR(2018)620837Mietintöluonnos
LIBE_PR(2018)620837

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta, jolla neuvostoa kehotetaan määrittämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selkeä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja
(2017/2131(INL))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Judith Sargentini

12.4.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: