Dréacht-tuarascáil - LIBE_PR(2018)620837Dréacht-tuarascáil
LIBE_PR(2018)620837

DRÉACHT-TUARASCÁIL
maidir le togra lena n-iarrtar ar an gComhairle, de bhun Airteagal 7(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a chinneadh gur ann do bhaol soiléir go bhfuil sárú tromchúiseach á dhéanamh ag an Ungáir ar na luachanna ar a bhfuil an tAontas fothaithe
(2017/2131(INL))
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
Rapóirtéir: Judith Sargentini

12.4.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: