Nacrt izvješća - LIBE_PR(2018)620837Nacrt izvješća
LIBE_PR(2018)620837

NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija
(2017/2131(INL))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Judith Sargentini

12.4.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: