Pranešimo projektas - LIBE_PR(2018)620837Pranešimo projektas
LIBE_PR(2018)620837

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga
(2017/2131(INL))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Judith Sargentini

12.4.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: