Ontwerpverslag - LIBE_PR(2018)620837Ontwerpverslag
LIBE_PR(2018)620837

ONTWERPVERSLAG
over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust
(2017/2131(INL))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Judith Sargentini

12.4.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: