Projekt sprawozdania - LIBE_PR(2018)620837Projekt sprawozdania
LIBE_PR(2018)620837

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku wzywającego Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia
(2017/2131(INL))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Judith Sargentini

12.4.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: