Proiect de raport - LIBE_PR(2018)620837Proiect de raport
LIBE_PR(2018)620837

PROIECT DE RAPORT
privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea
(2017/2131(INL))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Judith Sargentini

12.4.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: