Förslag till betänkande - LIBE_PR(2018)620837Förslag till betänkande
LIBE_PR(2018)620837

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden
(2017/2131(INL))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Judith Sargentini

12.4.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: