18.5.2018
LIBE_PR(2018)621022
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за започване на преговори по препоръка на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и турските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма
(COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Клод Морайс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 572kWORD 49k
Правна информация - Политика за поверителност