18.5.2018
LIBE_PR(2018)621022
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Turcijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu
(COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Claude Moraes

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 494kWORD 52k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika