18.5.2018
LIBE_PR(2018)621031
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag om indledning af forhandlinger om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og de kompetente marokkanske myndigheder til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
(COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 345kWORD 52k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik