18.5.2018
LIBE_PR(2018)621031
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut alustada läbirääkimisi komisjoni soovituse üle võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Maroko ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga
(COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 333kWORD 47k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika