18.5.2018
LIBE_PR(2018)621031
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta aloittaa neuvottelut komission suosituksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Marokon toimivaltaisten viranomaisten välillä
(COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Claude Moraes

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 333kWORD 47k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö