18.5.2018
LIBE_PR(2018)621031
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo pradėti derybas dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Maroko kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu
(COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 493kWORD 52k
Teisinė informacija - Privatumo politika