18.5.2018
LIBE_PR(2018)621031
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu začať rokovania o odporúčaní Komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a marockými príslušnými orgánmi na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
(COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Claude Moraes

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 421kWORD 47k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia